Logo
La cesta está vacía

HORTA - L´HORTA TEATRE

Teatro > Infantil

resumen

Horta es un espectáculo que recupera los valores arraigados en la tierra y las costumbres valencianas más genuinas y ancestrales, todo contemporizándolo y adaptándolo a los intereses y conocimientos de los mas pequeños.


 

Compartir publicación 

Horta és un espectacle que recupera els valors arrelats a la terra i als costums valencians més genuïns i ancestrals, tot contempo ritzant-los i adaptant-los als interessos i els coneixements dels més menuts.
 
Un recorregut itinerant a través dels diferents espais del teatre transformats en Horta, on els sentits i els xiquets seran els protagonistes: tocar la terra, escoltar i cantar cançons, descobrir històries i objectes antics o olorar herbetes.
 
Joana i Esther, les dues protagonistes d’aquesta història, ja ho tenen tot a punt: és el moment de despertar la terra i començar el cicle, igual que els ho va ensenyar el seu iaio Vicent i la seua iaia Maria a d’elles. Precisament, la peça està estructurada de manera cíclica, en tres parts: El campet, la primera part, la més experiencial i interactiva en què entre tots els assistents es prepara la terra, es planta i, per tancar el cicle al final de l’espectacle, ells mateixos colliran les verdures que han crescut “màgicament”: lletugues, cebes i safanòries que s’emportaran a casa!
 
En la segona part, La cebera, es transita a través de l’esceno grafia, una reconstrucció real d’una cebera típica de l’horta on s’amaguen un munt de tresors i objectes antics que els assis tents poden veure i tocar i que més tard reconeixeran durant el transcurs de la història dels iaios: una botija, una faixa, una aixada, unes espardenyes, etc.
 
I, per últim, la tercera part: La història dels iaios de les dues protagonistes, en què es potencia la poètica i la teatralitat pròpies del medi escènic a través del joc amb l’escenografia, els objectes, la música, la poesia i una interpretació propera i molt lúdica que vincula l’experiència amb la terra amb la vida dels iaios i els seus costums i tradicions.
 
Ens explicaran què és un malnom, a beure al gallet d’una botija i tot junts cantarem cançons de batre i albaes a la llum de la lluna
 
Una experiència que combina la força de la narració oral a través de la màgia i la poesia dels recursos teatrals i escè nics. Descobrirem a través dels sentits què és HORTA des de la tendresa i l’emoció però, sobretot, des de l’humor, l’entreteniment i la pedagogia. El camp és part de la nostra tradició i el nostre futur i... Qui sap si els xicotets espectadors que vinguen hui a vore l’Horta seran els grans enginyers agrònoms del futur!
 
 
 
AFORO REDUCIDO / ESPACIO HALL DEL TEM
 
DIOMA: VALENCIÀ

RECOMENDADA A PARTIR DE 3 ANYS *

 

*Recomendamos el uso de la mascarilla en todos los asistentes (incluidos los menores de 6 años).

ESPECTÁCULOS DESTACADOS